Caps de contractació de tots els Departaments de la Generalitat reben formació en compra verda / 19 de setembre

Introduir la variable ambiental en els processos de contractació és fonamental per aconseguir una administració que faci un ús eficient dels recursos. Per això, caps de compres i contractació de tos els Departaments de la Generalitat de Catalunya han participat en una formació sobre compra i contractació pública «verda» o ambientalment responsable.

La formació amb alts responsables, organitzada conjuntament amb l’Oficina de la Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, va cobrir dos aspectes diferents. Per una banda, es van presentar arguments per promoure el suport i reduir barreres existents. Així es va tractar l’ampli compromís polític a la Unió Europea i a Catalunya en vers la compra verda, els beneficis reals que es poden obtenir i les possibilitats en l’actual i el nou marc legal de contractació.

Per l’altra, es va presentar l’estratègia de foment de la contractació ambientalment responsable a la Generalitat de Catalunya, que s’articula en dues línies: l’ambientalització de les contractacions centralitzades, amb la implicació de la Comissió Central de Subministraments; i la generació de recursos i el suport directe en l’ambientalització de les contractacions descentralitzades.

Aquesta formació es repetirà el 19 d’octubre, aquest cop amb els Caps de contractació de les diferents empreses públiques de la Generalitat per arribar a tot el Govern català i poder comptar amb més responsables que millorin l’eficiència de les compres i contractacions a l’administració central catalana.

El programa del curs es pot descarregar aquí.

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.