Formació en compra i contractació verda a Girona / 25 de setembre

El passat 25 de setembre una desena de responsables de diferents administracions locals gironines van participar en una de les formacions en compra i contractació publica verda realitzades a Catalunya en el marc del projecte GPP2020.

El curs d’un dia, organitzat amb la collaboració del CILMA – soci associat al projecte – va comptar amb personal de serveis tècnics i de contractació interessats en la matèria, en el qual es va tractar la compra verda en general i la promoció de l’ús de la biomassa com a font d’energia neutra en CO2 de forma específica.

Durant la sessió del matí es van donar arguments per promoure la contractació amb criteris ambientals a les administracions, es va presentar un procediment per fer compra verda des del coneixement propi – que és més del que s’acostuma a pensar – i es va repassar com es poden definir les clàusules ambientals respectant el marc normatiu actual. Com a exemple pràctic es van tractar les calderes de biomassa i el seu subministrament. La sessió de la tarda es va centrar en els contractes de serveis energètics, per a la qual es va comptar amb la participació de l’ICAEN.

La valoració global del curs va ser molt positiva tant per l’intercanvi entre els participants com pel treball amb exemples concrets i per la seva utilitat que molts dels presents pensen aplicar en licitacions que tenen pendents.

El programa del curs es pot descarregar aquí.

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.