Formació de formadors/ores en compra pública verda a persones claus de l’Administració / 2 d’octubre

Gairebé una quincena de responsables de diferents administacions catalanes que promouen i implementen una contractació ambinetalmente més responsable van participar en la formació de formadors/ores sobre compra verda organitzada en el marc del projecte GPP2020.

Les persones participants, provinents de diferents òrgans de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona el CILMA de Girona i la PSUC, van ser seleccionades pel seu paper lau en el foemnt de la compra i contractació púlbica verda.

L’objectiu ha estat formar a les participants per a que elles mateixes puguin realitzar formacions eficaces en la matèria. Això és partint del coneixement propi dels assistents, amb un programa que fomenti la participació i l’internavi i oferint pautes i recursos per introduir de forma segura les consideracions ambientals en tot el procés de contractació de forma que la compra pública sigui en global, més eficaç i sostenible.

Les participants va valorar el curs com a útil no només per organitzar millors formacions sino també en jornades i reunions, i van destacar la metodologia participativa, i l’intercanvi entre les assistents entre els punts forts de la sessió. A més, la valoració global va ser molt positiva, amb interés en poder continuar i aprofundir més certs aspectes.

El programa del curs es pot descarregar aquí.

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.