Caps de contractació de les Entitats públiques la Generalitat reben formació en compra verda / 17 d’octubre

Introduir la variable ambiental en els processos de contractació és fonamental per aconseguir una administració que faci un ús eficient dels recursos. Les Entitats públiques de la Generalitat, gestionen volums importants de recursos econòmics. Això les converteix en actors claus per fer, de la Generalitat, una consumidora responsable que obtingui els màxims beneficis socials amb els recursos públics disponibles.

Per això, al igual que es va fer amb els Departaments al setembre, caps de compres i contractació d’una gran part de les Entitats públiques de la Generalitat de Catalunya han participat aquest octubre en una formació sobre compra i contractació pública «verda» o ambientalment responsable.

La formació amb alts responsables, organitzada conjuntament amb l’Oficina de la Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, va cobrir dos aspectes diferents. Per una banda, es van presentar arguments per promoure el suport i reduir barreres existents. Així es va tractar l’ampli compromís polític a la Unió Europea i a Catalunya en vers la compra verda, els beneficis reals que es poden obtenir i les possibilitats en l’actual i el nou marc legal de contractació.

Per l’altra, es va presentar l’estratègia de foment de la contractació ambientalment responsable a la Generalitat de Catalunya, que s’articula en dues línies: l’ambientalització de les contractacions centralitzades, amb la implicació de la Comissió Central de Subministraments; i la generació de recursos i el suport directe en l’ambientalització de les contractacions descentralitzades.

D’aquí un any, es farà un seguiment a totes les persones participants, per veure com han traslladat els coneixements adquits a la pràctica.

El programa del curs es pot descarregar aquí.

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.