Događaji i obuka

ZJN 2020 nudi dvije vrste obuke u Hrvatskoj:

  • Izravna obuka za nabavljače vezana uz nisko-ugljičnu nabavu
  • Seminari  za obuku  obučavatelja namijenjeni pružateljima obuke o nabavi, s ciljem pružanja pomoći prilikom uključivanja nisko-ugljične nabave u redovite programe obuke o nabavi.

Pored ovih nacionalnih događanja, u periodu od 2014.-2015. godine održat će se i dva europska seminara namijenjena umrežavanju s ciljem razmjene najbolje prakse, iskustava u nabavi i izazova u provedbi nisko-ugljičnih natječaja.

Predstojeći događaji i obuke bit će objavljeni ovdje.


Materijale za obuku

Materijali se mogu koristiti kako bi se obučili javni nabavljači i povećala provedba javne nabave sa niskim ugljičnim otiskom, te drugi treneri, kako bi djelovali kao multiplikatori i kao bi im se omogućilo da sami održavaju treninge u području nisko-ugljične javne nabave.

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.