Priznanje i odricanje od odgovornosti za GPP 2020 materijale za obuku

Ovaj materijal za obuku je pripremljen od strane ICLEI - lokalnih vlasti za održivosti, u okviru projekta GPP 2020 (www.gpp2020.eu) i sufinanciran sredstvima Europske komisije u sklopu programa Inteligentna Energija Europe.

Materijali se mogu koristiti kako bi se obučili javni nabavljači i povećala provedba javne nabave sa niskim ugljičnim otiskom, te drugi treneri, kako bi djelovali kao multiplikatori i kao bi im se omogućilo da sami održavaju treninge u području nisko-ugljične javne nabave.
Za pripremu ovih materijala, korišteni su sredstva: Alati i materijali ICLEI - lokalnih vlasti  za održivosti

Materijal [zip]

Uvjeti korištenja

Materijalu je moguće besplatno pristupiti i koristiti ga pod uvjetom:

  • da se koristi na odgovarajući način i bez zlouporabe;
  • da su logotipovi partnera izostavljeni ukoliko se materijal koristi izvan projekta;
  • da je autorstvo je u svim slučajevima priznato;

Poštivanje autorskog djela uključuje stranicu na početku i kraju prezentacije koja prikazuje GPP2020 logo i tekst:
Ako je cjelokupan materijal korišten: „Materijali za obuku su pripremljeni od strane ICLEI - lokalnih vlasti  za održivosti, u okviru projekta GPP 2020 (www.gpp2020.eu)“  ili
Ako je materijal korišten kao podloga: „Materijali za obuku su temeljeni na materijalu koji je pripremljen od strane ICLEI - lokalnih vlasti  za održivosti, u okviru projekta GPP 2020 (www.gpp2020.eu)“

GP2020 materijal za obuku je dostupan u PDF obliku i drugim tekstualnim oblicima. Prezentacija i drugi dokumenti se mogu zatražiti slanjem zahtjeva na e-mail adresu: jelena.kremenjas(at)undp.org ili  admir.pajic(at)undp.org  navodeći informaciju o: vrsti treninga za koji će se materijal koristiti, pružatelju treninga, svrsi treninga, mjestu i datumu održavanja treninga.
U tu svrhu, zainteresirana strana treba pružiti punu povratnu informaciju o svim aktivnostima edukacije, koji dijelovi GPP23020 materijala su korišteni i kako mogu biti uanprijeđeni slanjem na e-mail adresu: jelena.kremenjas@undp.org ili  admir.pajic(at)undp.org.

Odricanje od odgovornosti

UNDP Hrvatska ne prihvaća odgovornost za bilo kakve akcije i / ili odluke donesene na temelju sadržaja ovih materijala za obuku, kao ni njihovo pravilno ili nepravilno korištenje od strane trećih osoba.

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.