Partneri

Konzorcij ZJN 2020 sastoji se od 19 partnera. Okuplja vodeće nabavljače i tijela za podršku iz Austrije, Hrvatske, Njemačke, Italije, Nizozemske, Portugala, Slovenije i Španjolske. Projekt koordinira ICLEI – Lokalne vlasti za održivost te ga podupire stručno tijelo za nabavu iz Švedske.

 

Koordinator projektaICLEI – Lokalne vlasti za održivost vodeće je svjetsko udruženje gradova i lokalnih vlasti posvećeno održivom razvoju.
AustrijaMeđusveučilišni istraživački centar za tehnologiju, rad i kulturu (IFZ) je odjel iz Graza u sklopu Odsjeka za studij znanosti i tehnologije pri Sveučilištu Alpen-Adria u Klagenfurtu.
Savezna agencija za nabavu (BBG) pruža usluge središnje javne nabave saveznim agencijama u Austriji.
Hrvatska

Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj surađuje s ministarstvima, županijama i općinama, organizacijama civilnog društva i partnerima iz privatnog sektora na pronalaženju rješenja vezanih uz razvoj.

U ZJN-u 2020 UNDP Hrvatska udružio se sa sljedećim nacionalnim tijelima za nabavu i podršku:

NjemačkaNacionalni ured za javnu nabavu (BeschA) je središnje tijelo njemačke vlade za javnu nabavu.
Nadležno tijelo za održivu nabavu središnja je baza za održivu javnu nabavu u Njemačkoj.
ItalijaEcosistemi s.r.l.  je konzultantska tvrtka za zaštitu okoliša specijalizirana za strategije, programe i alate namijenjene održivom razvoju, vodeća tvrtka u Italiji u provedbi politika i planova za zelenu javnu nabavu te nacionalni partner kampanje Procura+.
Pokrajina Rim predstavlja 121 vijeće i upravlja jednim od najvećih i najgušće nastanjenih metropolitantskih područja u Italiji.
Consip S.P.A je javno dioničko društvo u vlasništvu talijanskog Ministarstva gospodarstva i financija koje djeluje u ime države u okviru strateških smjernica i zadataka dodijeljenih od strane svojeg jedinog dioničara.
NizozemskaRijkswaterstaat dio je nizozemskog Ministarstva infrastrukture i okoliša, a zadužen je za projektiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje glavnih infrastrukturnih objekata u Nizozemskoj.
NL Agency je nizozemska vladina organizacija koja provodi politiku vezanu za održivost, inovaciju i međunarodno poslovanje.
PortugalOesteCIM je međuopćinska zajednica 12 općina u zapadnom Portugalu koja za cilj ima promicanje održivog razvoja.
Nacionalni laboratorij za energiju i geologiju (LNEG) podupire stvaranje i provedbu politika portugalske vlade namijenjenih gospodarskom i socijalnom razvoju.
SlovenijaSlovensko Ministarstvo financija, Sektor za javnu nabavu provodi zajedničku nabavu za druga tijela javne vlasti.
Umanotera provodi u praksu načela održivog razvoja kroz rad na strateškoj politici, jačanju sposobnosti i razvoju praktičnih rješenja.
ŠpanjolskaEcoinstitut SCCL je neprofitna udružena radna zadruga koja djeluje sa ciljem zaštite okoliša i uvođenja načela održivosti u svim slojevima društva.
Ministarstvo teritorija i održivosti katalonske vlade između ostaloga se bavi održivom nabavom.
Katalonskienergetskiinstitut (ICAEN) je regionalna energetska agencija Katalonije.
StručnjakŠvedsko vijeće za okolišno upravljanje (MSR) je stručno tijelo švedske vlade zaduženo za nabavu vezanu uz okoliš te ostale održive nabave.

 

 

 

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.