Pridruženi partneri

Organizacije zadužene za nabavu i pružatelji obuke o nabavi mogu se uključiti u ZJN 2020 na način da postanu pridruženi partneri.

Pridružene organizacije zadužene za nabavu obvezuju se provoditi nisko-ugljične natječaje za što dobivaju besplatnu pomoć konzorcija ZJN 2020.

Pridruženi pružatelji obuke o nabavi mogu se istaknuti provođenjem aktivnosti vezanih uz jačanje sposobnosti nisko-ugljične nabave, primjerice pružanjem obuke.

Kako biste postali pridruženi partner, potpišite ugovor o pridruženom partnerstvu kojim se utvrđuje način na koji vaša organizacija želi biti uključena u projekt. Želite li podrobnije istražiti mogućnosti kako postati pridruženi partner, obratite nam se.

Sljedeće organizacije pridružile su se ZJN-u 2020 kao pridruženi članovi:

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.