Erkentelijkheid en Aansprakelijkheid voor GPP 2020 Trainingsmaterialen

Dit trainingsmateriaal is opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van het GPP 2020 project voor training van: inkopers, om de uitvoering van duurzame aanbestedingen in de praktijk te vergroten; en andere trainers, optredend als ‘multiplier’ en om hen in staat te stellen trainingen voor duurzaam aanbesteden te kunnen verzorgen.

Materialen [zip]

Het materiaal is vrij toegankelijk en te gebruiken, op voorwaarde dat:

  • Het wordt gebruikt op een correcte en niet misleidende wijze;
  • De logo's van de partners zijn verwijderd indien het wordt gebruikt in opleidingsinitiatieven buiten het GPP2020 project;
  • Auteurschap in alle gevallen is erkend.

Ter erkenning van het auteurschap, moeten geïnteresseerde partijen bij gebruik van het materiaal een dia invoegen, aan het begin of het einde van de presentatie, met het GPP 2020 logo en onderstaande tekst:

Voor de Training voor Inkopers materiaal

Als het materiaal in volle omvang wordt gebruikt: "Dit trainingsmateriaal werd geproduceerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van het Europese GPP 2020 project (www.gpp2020.eu)."

Als het materiaal wordt gebruikt als basis: "Dit trainingsmateriaal werd geproduceerd met behulp van het door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontwikkeld materiaal in het kader van het Europese GPP 2020 project (www.gpp2020.eu)."

Het GPP 2020 training pakket is beschikbaar als PDF bestanden. Dia’s en tekstbestanden kunnen worden opgevraagd door te schrijven naar: info(at)duurzaamgww.nl. Daarbij dient u aan te geven: de training of andere gelegenheid waarbij het materiaal zal worden gebruikt, wie de training geeft, doel van de training, plaats en datum van de training,

Als tegemoetkoming stemt de geïnteresseerde partij in schriftelijke feedback te rapporteren aan info(at)gpp2020.eu na hun opleidingsactiviteit met  onder meer aandacht voor: welk deel van de GPP 2020 materialen werden gebruikt, hoe de materialen kunnen worden verbeterd en welke elementen met succes konden worden gebruikt. Tevens wordt de geïnteresseerde partij verzocht om de deelnemers van de trainingen hun positieve ervaringen van in de training genoemde aanpakken en mogelijke verbeterpunten terug te laten rapporteren aan info(at)duurzaamgww.nl.

Disclaimer

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de inhoud van deze training materiaal, noch enig juist of oneigenlijk gebruik daarvan door derden.

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.