Aanbestedingen voor een emissiearme economie

GPP 2020 was gericht op het vanzelfsprekend maken van duurzaam aanbestedingen in heel Europa, ter ondersteuning van de EU-doelstelling om vanaf 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20% terug te brengen, het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen met 20% te verhogen en de energie-efficiëntie met 20% te verbeteren.

In de afgelopen jaren is het bewustzijn over groene (of duurzame) aanbestedingen (GPP) sterk toegenomen. In vele landen zijn al instrumenten, richtlijnen en GPP-criteria opgesteld. Toch werd bij het overgrote merendeel van de openbare aanbestedingen in Europa nog altijd geen effectieve milieucriteria meegenomen en leidden deze niet tot de aankoop van duurzame oplossingen.

GPP 2020 richtte zich op het gangbaar maken van duurzame  aanbestedingen in heel Europa via de volgende activiteiten:

  • Projectpartners hebben meer dan 100 duurzame aanbestedingen verwezenlijkt om onmiddellijk een aanzienlijke reductie in CO2-emissies te behalen.
  • Training en netwerkevenementen – zowel voor afnemers als aanbieders van aanbestedingstrainingen – over de verwezenlijking van energie-gerelateerde GPP in Oostenrijk, Kroatië, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Slovenië en Spanje.
  • Het versterken van permanent ondersteunende structuren voor GPP in dezelfde acht doellanden: Oostenrijk, Kroatië, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Slovenië en Spanje.


GPP 2020 werd medegefinancierd door het programma Intelligent Energy voor Europe van de Europese Commissie.

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.