Dogodki in usposabljanje

Projekt GPP 2020 je nudil dve obliki usposabljanja v Sloveniji:

  • Neposredno usposabljanje na področju nizkoogljičnega javnega naročanja za javne naročnike
  • Seminar za  ponudnike usposabljanja na področju javnega naročanjaPoleg teh dogodkov na nacionalni ravni sta bila v obdobju 2014–2015 organizirana dva evropska seminarja, namenjena medsebojnemu povezovanju in izmenjavi najboljših praks, izkušenj ter znanja s področja javnega naročanja in izzivov, ki se pojavljajo pri izvajanju nizkoogljičnih javnih naročil.

 

 


Gradiva za usposabljanje

 

Gradivo se lahko uporabi za usposabljanje javnih naročnikov, z namenom povečanja izvedbe nizko ogljičnih javnih naročil v praksi, ter za usposabljanje izvajalcev, da bi lahko sami v bodoče izvajali usposabljanja za nizkoogljično javno naročanje. 

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.