Avtorska zaščita in izjava o omejitvi odgovornosti za uporabo gradiva za usposabljanje GPP 2020

To učno gradivo je pripravila UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova, v okviru evropskega projekta GPP 2020, ki ga sofinancira Evropska komisija skozi program Intelligent Energy Europe.

Gradivo se lahko uporabi za usposabljanje javnih naročnikov, z namenom povečanja izvedbe nizko ogljičnih javnih naročil v praksi, ter za usposabljanje izvajalcev, da bi lahko sami v bodoče izvajali usposabljanja za nizkoogljično javno naročanje.

Gradivo [zip]

Pri pripravi učnega gradiva so bili uporabljeni naslednji viri

  • Evropska Komisija, Generalni Direktorat za okolje, Direktorat za zeleno gospodarstvo, Sektor za ekoinovacije in krožno gospodarstvo, Zeleno javno naročanje
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova
  • Ministrstvo za finance, Republika Slovenija, Direktorat za javno naročanje, Sektor za izvajanje javnih naročil
  • Alenka Burja, okoljska svetovalka
  • SEMCo in Ecoinstitut, Delavnica usposabljanja 21-22 november 2013, Barcelona

Pogoji uporabe

Učno gradivo je prosto dostopno pod pogoji, da:

  • je uporabljeno na pravilen in ne zavajajoč način;
  • se logotipov partnerjev ne uporablja za usposabljanja izven tega projekta;
  • se avtorske pravice spoštujejo v vseh primerih.

Zaradi zagotavljanja spoštovanja avtorskih pravic morajo zainteresirane stranke vključiti GPP logotip na prvo in zadnjo stran prezentacije, vključno s tekstom:

Če je gradivo uporabljeno v celoti: “Gradivo je pripravila UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova, v okviru evropskega projekta GPP 2020 (www.gpp2020.eu) in na podlagi različnih gradiv.”
Če je gradivo uporabljeno le delno: “Gradivo je bilo pripravljeno ob pomoči gradiva, ki ga je pripravila UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova, v okviru evropskega projekta GPP 2020 (www.gpp2020.eu) in na podlagi različnih gradiv.”

Paket usposabljanja GPP 2020 je na voljo tudi v obliki prezentacij in tekstov, ki se lahko dobi tudi na podlagi zahteve poslane na info(at)umanotera.org, pri čemer je treba posredovati informacije o usposabljanju, kjer se bo material uporabljal, kdo bo izvajal usposabljanje, namen usposabljanja ter lokacijo in datum usposabljanja.

V zameno se mora zainteresirana stranka strinjati s tem, da bo poslala poročilo o usposabljanju na info(at)umanotera.org, in v njem poročala o tem katero gradivo je uporabila in na kakšen način bi se gradivo dalo izboljšati.

Izjava o omejitvi odgovornosti

UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova, ne sprejema odgovornosti za kakršnakoli dejanja in/ali odločitve sprejete na podlagi vsebine učnega materiala za usposabljanje, niti za kakršnekoli pravilne ali nepravilne načine uporabe le-tega s strani tretjih oseb.

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.