Javno naročanje za nizkoogljično gospodarstvo

Namen projekta GPP 2020 je bil spodbujati nizkoogljično javno naročanje, da bo po Evropi postalo prevladujoče. To bo prispevalo k doseganju ciljev Evropske unije, da se izpusti toplogrednih plinov do leta 2020 zmanjšajo za 20 odstotkov, delež obnovljivih virov energije in energetska učinkovitost pa povečata za 20 odstotkov.

V zadnjih letih se je osveščenost glede zelenega javnega naročanja (ZeJN) zelo okrepila. Orodja, smernice in zahteve ZeJN so danes splošno dostopni v številnih državah. A kljub temu velika večina javnih naročil v Evropi še vedno ne vključuje učinkovitih okoljskih zahtev, zaradi česar niso izbrane trajnostne rešitve.
Namen projekta GPP 2020 je bil spodbujati nizkoogljično javno naročanje v vsej Evropi z naslednjimi dejavnostmi:

  • Partnerji projekta so izvedli več kot 100 nizkoogljičnih javnih naročil, s čimer so dosegli  bistveno zmanjšanje izpustov CO₂.
  • Usposabljanje in medsebojno povezovanje  tako za naročnike kot ponudnike usposabljanja na področju javnega naročanja o izvajanju ZeJN z vidika  energetskih zahtev v Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem, Portugalskem, v Sloveniji in Španiji.
  • Krepitev stalnih podpornih struktur ZeJN, kot je  pomoč uporabnikom v istih osmih ciljnih državah: Avstrija, Hrvaška, Nemčija, Italija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija in Španija.


Projekt GPP 2020 se je sofinanciral iz sredstev programa Evropske komisije Inteligentna energija Evropa.

Doseženi rezultati

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.