Partnerji

Konzorcij GPP 2020 je sestavljal 19 partnerjev. Združeval je glavne javne naročnike in podporne organizacije iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Nizozemske, Portugalske, Slovenije in Španije. Koordinator projekta je bil ICLEI – Lokalne oblasti za trajnostni razvoj.

 

Koordinator projektaICLEI – Lokalne oblasti za trajnostni razvoj je vodilno svetovno združenje mest in lokalnih oblasti, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj.
AvstrijaMeduniverzitetno raziskovalno središče za tehnologijo, delo in kulturo (IFZ) je graška enota Oddelka za znanost in tehnologijo celovške Univerze Alpe‐Adria.
Zvezna agencija za javna naročila (FPA) zagotavlja osrednje storitve javnega naročanja za zvezne agencije v Avstriji.
Hrvaška

Razvojni program Združenih narodov na Hrvaškem (UNDP) sodeluje z ministrstvi, okrožji in občinami, organizacijami civilne družbe in partnerji iz zasebnega sektorja pri iskanju rešitev za razvojne izzive.

V projektu GPP 2020 UNDP Hrvaška sodeluje z naslednjimi nacionalnimi nabavnimi in podpornimi organi:

NemčijaDržavni urad za javna naročila (BeschA) je osrednji nabavni organ nemške vlade.
Pristojno središče za trajnostno javno naročanje je osrednji portal za trajnostno javno naročanje v Nemčiji.
ItalijaEcosistemi s.r.l. je organizacija za okoljsko svetovanje, specializirano za strategije, programe in orodja za trajnostni razvoj. Je vodilna organizacija na področju uresničevanja politik in načrtov za zeleno javno naročanje v Italiji in nacionalni partner kampanje Procura+.
Pokrajina Rim zastopa 121 svetov in upravlja eno največjih in najgosteje naseljenih mestnih območij v Italiji.
Consip S.P.A je javna delniška družba v lasti italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance, ki deluje v imenu države v okviru strateških smernic in nalog, ki mu jih daje njegov edini delničar.
NizozemskaRijkswaterstaat je del nizozemskega ministrstva za infrastrukturo in okolje in je odgovoren za načrtovanje, gradnjo, upravljanje in vzdrževanje glavne infrastrukture na Nizozemskem.
Agencija NL je nizozemska vladna organizacija, ki izvaja politike na področjih trajnostnega razvoja, inovacij in mednarodnega poslovanja.
PortugalskaOesteCIM je medobčinska skupnost 12 občin na zahodu Portugalske, katere namen je spodbujati trajnostni razvoj.
Državni laboratorij za energijo in geologijo (LNEG) podpira oblikovanje in izvajanje politik portugalske vlade za gospodarski in družbeni razvoj.
SlovenijaMinistrstvo za finance, Direktorat za javno naročanje izvaja skupna javna naročila za druge javne organe.
Umanotera prenaša načela trajnostnega razvoja v prakso s strateškim političnim delovanjem, krepitvijo sposobnosti in razvojem praktičnih rešitev.
ŠpanijaEcoinstitut SCCL je neprofitna zadruga, ki deluje na področju varstva okolja in uvedbe načel trajnostnega razvoja v vse sektorje družbe.
Ministrstvo za prostor in trajnostni razvoj katalonske vlade med drugim deluje na področju trajnostnega javnega naročanja.
Katalonski inštitut za energijo (ICAEN) je regionalna katalonska agencija za energijo.
StrokovnjakŠvedski svet za ravnanje z okoljem (SEMCo) je strokovni organ švedske vlade za okoljsko in  trajnostno javno naročanje.

 

 

 

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.