Pridruženi partnerji

Naročniki in ponudniki usposabljanja na področju javnega naročanja so lahko sodelovali v projektu ZJN 2020 tako, da so postali pridruženi partnerji.

Pridruženi javni naročniki so se zavezali k izvajanju nizkoogljičnih javnih naročil, za kar jim je bila na voljo brezplačna pomoč konzorcija GPP 2020.

Pridruženi ponudniki usposabljanja na področju javnega naročanja so lahko postali bolj prepoznavni z izvajanjem usposabljanj  na področju nizkoogljičnega javnega naročanja.

Pridruženi partner so  podpisali sporazuma o pridruženem partnerstvu, ki je določal način sodelovanja organizacije v projektu.

Naslednje organizacije so se kot pridruženi partnerji pridružile projektu GPP 2020:

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.