Actes i cursos de formació

Cursos de formació

El projecte GPP 2020 ha realitzat dos tipus d'activitats formatives a España (Catalunya):

  • Formació directa a responsables de contractació per reduir-ne les emissions de carboni associades.
  • Formació de formadors a persones responsables encarregades de promoure la contractació pública verda i formar/donar suport al personal del seu organisme en la matèria, per tal d’ajudar-los a integrar la compra verda i la reducció de carboni en les seves activitats de formació.

Per més informació de cadascuna d’elles aneu als enllaços següents:

Events de xarxa

A banda dels cursos, durant el 2015 i 2016 s’han organitzat diversos esdeveniments d’intercanvi tant en l’àmbit regional com internacional per promoure l’intercanvi de bones pràctiques, d’experiències i de solucions entre responsables de compres i contractació del sector públic interessats en fer contractacions baixes en carboni.

El primer acte regional va tenir lloc l’11 de juny de 2015 entre responsables de contractació d’administracions catalanes (+info), i el segon el 3 de març de 2016 (+info) tots dos a Barcelona.

Més informació sobre els actes de networking aquí.http://www.gpp2020.eu/events-and-training/european-events/


Material de formació

Per a les formacions dins del projecte així com per a altres derivades en la matèria, Ecoinstitut SCCL ha desenvolupat material de formació en el marc del projecte GPP 2020 amb dos objetius: formar responsables de compres perquè apliquin pràctiques de contractació baixa en carboni i formar formadors/es per tal que facin de multiplicadors i puguin educar altres persones sobre contractació verda.

  • Per accedir al material de formació per a personal de contractació, cliqueu aquí.
  • Per accedir al material de formació per a formadors/es, cliqueu aquí.

 

 

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.