Geassocieerde partners

Organisaties van inkopers en aanbieders van training over aanbestedingsprocedures konden meedoen met GPP 2020 door geassocieerde partners te worden. Geassocieerde inkooporganisaties beloofden emissiearme aanbestedingen uit te voeren waarvoor ze gratis hulp konden krijgen van het GPP 2020-consortium.

Aanbieders van training over aanbestedingsprocedures konden zichzelf in de kijker spelen via de uitvoering van capaciteitsopbouwende activiteiten rond emissiearme aanbestedingen, bijvoorbeeld via het geven van trainingen.

Geassocieerde partners ondertekenden een  overeenkomst waarin bepaald werd hoe zij bij het project betrokken wilden worden.

De volgende organisaties deden als geassocieerde partners mee aan GPP 2020:

 

 

IEE

The sole responsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.